INFORMATIE

Beschrijving van de inhoud / de onderwerpen van mijn werk

Algemeen
De betekenis van de vrouw en het vrouwelijke in de wereld vormt over het algemeen het uitgangspunt voor mijn werk.
De aanpak van het onderwerp gebeurt vanuit het standpunt, dat het mensdom niet zonder “het vrouwelijke” kan en dat vrouwen deze wetenschap bewust en onbewust (kunnen, willen en moeten) gebruiken.
In mijn visie bestaat “de vrouw als slachtoffer” niet in algemene zin, als individu kan zij slachtoffer zijn of worden. De vrouwenbeweging kan voor individuele vrouwen voorwaarden scheppen, waarbinnen zij zelf veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Aanleiding voor een installatie kan een film zijn, een actueel onderwerp uit de media of een eigen ervaring; tijdens de uitwerking geef ik er een (humoristische) draai aan, zodat het boven het individuele wordt uitgetild en ook de ernst van het onderwerp wordt gerelativeerd.

Mijn installaties zijn een beeldverhaal, een verhaal dat niet lineair verloopt, maar in een associatieve vorm een verhaal vertelt, dat niet eenduidig is, maar ruimte geeft aan de verbeelding. De discrepantie tussen mijn identiteit als vrouw en kunstenaar en de manier waarop ik mijzelf en anderen zie, vormen de belangrijkste motor voor mijn werk.
Ik ontleed de verhalen, die mij raken en weef nieuwe beelden en geschiedenissen uit de losse draden. Enige zelfspot is daarbij onontbeerlijk.

Werkwijze
De manier, waarop ik knipsels verzamel, wordt in belangrijke mate bepaald door mijn visie op de verschillende onderwerpen. In de loop van jaren heb ik een belangrijk (historisch) archief van beeldmateriaal opgebouwd.

Om mijn collagewerk te maken heb ik ook behoefte aan specifieke voorwerpen, waarin of waarop het plakwerk goed uitkomt en waardoor de inhoud, letterlijk en figuurlijk, in een kader wordt geplaatst en zodoende minder of meer nadruk of aandacht krijgt.
Zo heb ik bijvoorbeeld antieke zinken lades gebruikt uit een opgeheven ijzerwarenwinkel, klemkaften waar vroeger verslagen van vergaderingen in opgeborgen werden, kunststof stalenboeken van vloerbedekkingmonsters e.d.
Soms hebben deze voorwerpen ook een direct met het werk samenhangende betekenis: ijzerwarenwinkel (vroeger verboden terrein voor vrouwen), klemkaften (notulen maken was juist een taak voor vrouwen: opschrijven wat de mannen voor belangrijks bespraken), stalenboeken ((veel (jonge) vrouwen zijn nadrukkelijk bezig met de (her)inrichting van hun woning)), enz.

De collages vormen een onderdeel van een installatie, die vaak ook driedimensionale objecten omvat. Zo heb ik b.v. een vijftigtal kleine keramische vrouwentorso’s gemaakt , die ik op verschillende manieren heb gebruikt in telkens andere installaties. Soms werk ik met “readymades” of gevonden / gebruikte voorwerpen (madonnabeeldjes, borstprotheses, deksels van oude koektrommels en pannen, oude bakvormen e.d.).

Als het nodig is voor een idee gebruik ik ook schilder-, druk- en tekentechnieken (zoals bij de “Melkmeisjes” en “Les fleurs du mal”)

Waar het over gaat
Eigenlijk gaat het altijd over de positie en de functie van de vrouw en hoe daar in de maatschappij tegenaan wordt gekeken en gebruik van wordt gemaakt, zowel door mannen als vrouwen. Daar stel ik vragen over en laat ook mijn eigen visie en rol bewust in het geding komen.
Ik streef naar een ironische, doch liefdevolle benadering en houd mij verre van morele betutteling.

Statement

The second wave of the feminist motion was ended about three decades ago and we can conclude again that some things have changed and others did not. It appears that women no longer are under the necessity of defending their positions. It follows as a matter of course that many of them do not feel the urge of a specific feminist point of view. Within the expressive development of advertising and the entertainment industry however the use of women as an icon is more intensive and impudent then ever. On this point as well women hardly offer resistance.

By this the part of women in the art world has a large extent of ambivalence. Just this ambivalence is my most important source of inspiration. The discrepancy between my identity as a woman and as an artist and my outlook on myself, others and life itself, are the ingredients and the motor for my work. My work moves between the so called “high” and “low” art, the domain between on one hand the accepted, selected museum art and on the other hand the artificial reality of the mass media. From here I cultivate my artistic comment to the “condition humaine”. I keenly analyse, but with humour and compassion, the stories and affairs by which I am touched and from the fragments I construct new images and stories.

To represent these subjects and intentions as large as possible I always have chosen the installation as a medium.

In the course of time it became clear, that admirers of my work wanted to buy small parts of my installations, whereas I didn’t want to deconstruct my works.
That is why 4 years ago I started to realise digital prints. Simultaneously with the developing of my installations I make small collages, which I converse into digital prints in small editions. Doing so I make it possible for the admirers of my work to buy something that is in substance equivalent to my installations.